Om prisen

Boligfonden Kuben uddeler i samarbejde med Lean Construction-DK ProcesPrisen. Formålet med prisuddelingen er at sætte fokus på processerne i byggeriet, som er altafgørende for, om byggeriet bliver godt og effektivt udført.

ProcesPrisen uddeles i 2019 for ottende gang. Vinderen vil blive præmieret for at have sikret succesfulde byggeprocesser i praksis, som kommer hele branchen til gode.

Sidste år tog Vandpartner prisen for deres mangeårige arbejde med at skabe en ny samarbejdskultur i vandbranchen. Vandpartner arbejder ud fra en nytænkende og resultatorienteret partnerskabsmodel, som skaber større værdi og udvikler stærkere løsninger end ved traditionelt bygge- og anlægsarbejde. 

Før det har bl.a. entreprenørfirmaet Hoffmann og erhvervssamarbejdet Byg til vækst vundet ProcesPrisen. Hoffmann vandt i 2013 for den måde, som de inddrog medarbejderne i firmaets fremtidige strategi, og fik skabt en kulturændring i firmaet med fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og produktivitet. Samarbejdsprojektet Byg til Vækst vandt i 2016 for at undersøge og dokumentere, hvordan en fokuseret og bredt forankret indsats kan gøre en markant positiv forskel for byggeprocesserne og for alle, der er involveret. Læs mere på Lean Construction-DK's hjemmeside om uddelingen af ProcesPrisen i 2016.

Prisen blev stiftet af Boligfonden Kuben i 2005. Bedømmelsesudvalget består af bestyrelsen i foreningen Lean Construction-DK og bestyrelsen i Boligfonden Kuben.

Indstillingsperioden starter nu og slutter tirsdag fredag 14. juni 2019. Alle kan indstille sig selv eller andre, og man kan både indstille et projekt, en virksomhed eller et konsortium.

De nominerede udpeges i juni, og ProcesPrisen uddeles torsdag den 7. november 2018 til en stor prisfest på Langelinie Pavillionen. Ved samme fest vil Bygherreforeningen uddele Bygherreprisen. 

Indstilling og den videre proces

For at komme i betragtning til Procesprisen skal I lave en indstilling. Her skal I udfylde en række informationer om projektet eller virksomheden/konsortiet, som I ønsker at indstille. Spørgsmålene er vejledende, men jo mere information, vi får, des bedre kan vi vurdere jeres indstilling.

Som kandidat skal I være indstillet på at modtage besøg i løbet af sensommeren fra bedømmelsesudvalget med henblik på at dele jeres erfaringer, proces og resultater til foreningens medlemmer. Samtidigt skal i være klar på at deltage på et medlemsmøde op til festen, hvor i sammen med andre nominerede får lov at præsentere jeres gode proces.

Når I har skrevet indstillingen og sendt det til Lean Construction-DK, bekræfter vi at have modtaget ansøgningen. Hvis I går videre, vil I blive kontakt med henblik på, at repræsentanter fra bedømmelsesudvalget kommer på besøg på byggepladsen eller hos en af de indstillede parter. Besøg hos kandidater sker i august 2019